उदेश्यहरु

  • साहित्यिक प्रतिभा प्रस्फुटन
  • अतिरिक्त कृयाकलापमा सहभागिता
  • साहित्यिक गतिबिधि
  • रचनात्मक सिर्जनाको माध्ययमबाट समाज रुपान्तरन

भाबियोजनाहरु

  • साहित्यिक कार्यक्रमको आयोजना
  • स्मारिका प्रकाशन

.

You are here: Home Student Life ECA PEC साहित्यिक मञ्च